ONZE MISSIE

De missie van Parlangi

Parlangi® verbindt mensen van verschillende generaties, culturen, nationaliteiten en achtergronden.

Wij geloven in de kracht van sociaal contact, in leren én leven.

Verbind en leer

Wij verbinden mensen die een taal willen leren met moedertaalsprekende mentoren. We bouwen bruggen.

De vijf "Parlangi-regels"

Parlangi is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse hoogleraar en taalkundige Stephen Krashen, die wereldwijd erkend onderzoek heeft gedaan naar tweede taalverwerving.

We hebben zijn vijf hypothesen vertaald naar de "Parlangi-regels".

Ze volgen is de beste manier om een taal te leren.

1

Geniet 

Mensen leren sneller als ze ontspannen zijn en zich op hun gemak voelen. Wees vriendelijk. Geef complimenten. Wees beleefd. En geniet van het luisteren naar en praten met elkaar.

2

Gebruik begrijpelijke taal

Probeer elkaar te begrijpen. Gebruik gebarentaal, tekeningen, tekst... Wees expressief.

3

Durf fouten te maken

Fouten maken is normaal in een taalleerproces. Probeer. Misluk. Probeer opnieuw... Tot je het goed hebt.

4

Wees geduldig

Een taal leren kost tijd. Doe het stap voor stap. Veel luisteren en lezen zijn de eerste stappen. Als je een paar woorden kent, begin je ze te gebruiken.

5

Al doende leer je

Leren is leuk. Leer zoals een kind zijn eerste taal leert. Concentreer je niet op de regels. Communiceer veel: luister, lees, praat en schrijf. Oefenen is de sleutel.

Waarom?

 

Zinvol sociaal contact:

- is de nummer één bepalende factor voor een gezond leven

- vergemakkelijkt het (taal)leren

 

Onze belangrijkste doelen: 

- mensen, en met name senioren, te (her)activeren door vertrouwen te stellen in hun kennis, levenswijsheid en vaardigheden

- om het leren van talen te verbeteren. Leren door te doen, dat is de manier om het leuk en zinvol te maken

- om een sociaal leernetwerk te creëren waar mensen met elkaar in contact kunnen komen en kunnen leren

Wij streven naar duurzaamheid

Daarom bouwen we aan een coöperatieve gemeenschap. Zowel individuen als organisaties hebben de mogelijkheid om partner te worden door een of meer aandelen te kopen. Om een coöperatieve partner te worden klik hier

De partners zijn mede-eigenaars en/of mede-bouwers van het Parlangi-netwerk. 

De SDG's van de Verenigde Naties

De doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling zijn onze leidraad en we zijn er trots op dat we ons op zes daarvan kunnen richten:

  1. Kwaliteitsonderwijs: We leren door te doen en door leerlingen te verbinden met mensen met veel ervaring, levenswijsheid, kennis en vaardigheden.
  2. Gelijkheid van mannen en vrouwen: Alle mensen, ongeacht geslacht, etniciteit, nationaliteit, leeftijd of achtergrond zijn gelijk.
  3. Verminderde ongelijkheden: Door mensen met verschillende achtergronden, leeftijden, culturen en nationaliteiten met elkaar te verbinden, streven we naar een gelijkwaardige samenleving.
  4. Duurzame steden en gemeenschappen: We hebben bewust gekozen voor de juridische structuur van een samenwerkingsverband vanwege het duurzame karakter ervan.
  5. Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen: De beste manier om vooroordelen en onrechtvaardigheid te voorkomen is om mensen met elkaar te verbinden. Als mensen eenmaal 'de ander' leren kennen, zijn ze niet meer bang voor het onbekende.
  6. Partnerschappen voor de doelstellingen: We bouwen partnerschappen om onze doelen op een duurzame manier te bereiken.